3000
رضایت مشتریان
400
کارکنان
1000
برنامه
4000
محصولات تولید شده

راهنمای خرید روغن موتور

محاسبه پالایش برش روغنی در پالایشگاه
محاسبه پالایش برش روغنی در پالایشگاه

در پالایشگاه‌های تولیدکننده روغن موتور، برش روغنی بعنوان ماده اولیه واحد روغن سازی به واحد استخراج با فورفورال فرستاده می‌شود که در آنجا مواد آروماتیک و نیز موادی که حاوی ترکیبات حلقوی است، از آن زدوده می‌شود،که به واحد موم گیری با تولوئن و متیل اتیل کتون فرستاده می‌شود.

ویژگیهای فیزیکی روغن
ویژگیهای فیزیکی روغن

بالابودن شاخص گرانروی یک مزیت برای روغن به حساب می‌آید زیرا هرچه شاخص گرانروی یک روغن بالاتر باشد تغییرات ویسکوزیته آن نسبت به دما کمتر خواهد بود. برای این منظور از مواد بهبود دهنده شاخص گرانروی یا Viscosity index improve که به طور خلاصه به صورت VIIبیان می‌شود استفاده می‌گردد.

انواع مختلف روغن موتور
انواع مختلف روغن موتور

روغن موتور مدرن در حال حاضر دارای سه طبقه‌بندی است:
گروه III روغن معدنی یا گاز به مایع است که یک راه شیمیایی برای تولید روغن پارافین از گاز متان است.
گروه IV یک PAO (الفین آلفا پلی) است.
گروه V که بسیار غیر معمول (استر یا دی استرها).