قیمتها بصورت میانگین روزانه هستند.

نرخ دلار

 • نرخ فعلی:۴۷,۲۹۰
 • بالاترین قیمت روز:۴۷,۳۳۰
 • پایین ترین قیمت روز:۴۴,۶۷۰
 • بیشترین مقدار نوسان روز:۲۵,۵۰۰
 • درصد بیشترین نوسان روز:۰٫۰۶%
 • نرخ بازگشایی بازار:۴۴,۶۸۰
 • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۲
 • نرخ روز گذشته:۴۴,۶۹۰
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:۵٫۸۲%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:۲,۶۰۰

قیمتها بصورت میانگین روزانه هستند.

نفت اوپک

 • نرخ فعلی:۶۲٫۲۳
 • بالاترین قیمت روز:۶۲٫۲۳
 • پایین ترین قیمت روز:۶۲٫۲۳
 • بیشترین مقدار نوسان روز:
 • درصد بیشترین نوسان روز:
 • نرخ بازگشایی بازار:
 • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱ اسفند
 • نرخ روز گذشته:۶۲٫۲۳
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:۰%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:۰

قیمتها بصورت میانگین روزانه هستند.

نفت برنت

 • نرخ فعلی:۶۴٫۵۵
 • بالاترین قیمت روز:۶۴٫۶۱
 • پایین ترین قیمت روز:۶۴٫۴۲
 • بیشترین مقدار نوسان روز:۰٫۰۷
 • درصد بیشترین نوسان روز:۰٫۰۹%
 • نرخ بازگشایی بازار:۶۴٫۴۴
 • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۸
 • نرخ روز گذشته:۶۴٫۴۴
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:۰٫۱۷%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:۰٫۱۱

3000
رضایت مشتریان
400
کارکنان
1000
برنامه
4000
محصولات تولید شده

راهنمای خرید روغن موتور

محاسبه پالایش برش روغنی در پالایشگاه
محاسبه پالایش برش روغنی در پالایشگاه

در پالایشگاه‌های تولیدکننده روغن موتور، برش روغنی بعنوان ماده اولیه واحد روغن سازی به واحد استخراج با فورفورال فرستاده می‌شود که در آنجا مواد آروماتیک و نیز موادی که حاوی ترکیبات حلقوی است، از آن زدوده می‌شود،که به واحد موم گیری با تولوئن و متیل اتیل کتون فرستاده می‌شود.

ویژگیهای فیزیکی روغن
ویژگیهای فیزیکی روغن

بالابودن شاخص گرانروی یک مزیت برای روغن به حساب می‌آید زیرا هرچه شاخص گرانروی یک روغن بالاتر باشد تغییرات ویسکوزیته آن نسبت به دما کمتر خواهد بود. برای این منظور از مواد بهبود دهنده شاخص گرانروی یا Viscosity index improve که به طور خلاصه به صورت VIIبیان می‌شود استفاده می‌گردد.

انواع مختلف روغن موتور
انواع مختلف روغن موتور

روغن موتور مدرن در حال حاضر دارای سه طبقه‌بندی است:
گروه III روغن معدنی یا گاز به مایع است که یک راه شیمیایی برای تولید روغن پارافین از گاز متان است.
گروه IV یک PAO (الفین آلفا پلی) است.
گروه V که بسیار غیر معمول (استر یا دی استرها).