نانو کولانت (مایع خنک کننده نانو)

توسط
در مقالات

امروزه تقاضا برای وسایل نقلیه به شدت افزایش یافته است، بنابراین این مساله یک چالش بزرگ برای صنایع خودروسازی برای تولید یک موتور مناسب و اقتصادی است. عملکرد یک موتور تحت تاثیر سیستم های مختلفی مانند سیستم سوخت رسانی، سیستم روانکاری، سیستم انتقال، سیستم خنک کننده و غیره می باشد. بنابراین به حساب آوردن آنها در هنگام طراحی موتور برای بهبود عملکرد آن تبدیل به یک نیاز اساسی شده است.

سیستم خنک کننده یکی از مهمترین آنها می باشد. این سیستم مسئول انتقال مقدار زیادی از حرارت به محیط برای عملکرد موثر موتور است. این سیستم همچنین انتقال حرارت و اقتصاد سوخت را افزایش می دهد که منجر به ماکزیمم عملکرد موتور می شود. اغلب موتورهای احتراق داخلی سیال خنک کننده دارند که میتواند هوا یا خنک کننده مایع باشد که در مبدل حرارتی (رادیاتور) جریان داشته و بوسیله هوا خنک می شود. انتقال حرارت درون رادیاتور می تواند بوسیله افزایش سطح انتقال حرارت و افزایش ضریب انتقال حرارت افزایش یابد. ضریب انتفال حرارت می تواند بوسیله استفاده روش های انتقال حرارت مناسبتر و یا بوسیله بهبود خواص ترموفیزیکی ماده انتقال حرارت مانند کولانت افزایش یابد.

مطالب مشابه

نظرات