API CK-4 و API FA-4 برای تمام خودروهای دیزلی به روز

توسط
در مقالات

دلایل زیادی برای رفتن به سمت روغن موتورهای با کارایی بالاتر وجود دارد. اولین تاییدیه این سطوح کیفی در اول دسامبر ۲۰۱۶ صادر گردید.

سطح کیفی قبلی CJ-4 بود که در سال ۲۰۰۶ معرفی شده بود. این طبقه بندی توسط انستیتوی نفتی آمریکا API در سطح جهانی برای کسانیکه که مایل به استفاده از روغن موتورهایی هستند که طیف جامع تری از مشخصات کیفی را در بردارند، معرفی گردید.

برای اولین بار سطح کیفی به دو دسته تقسیم گردید.

API CK-4 : این سطح کیفی با سطوح کیفی قبلی سازگار است و جایگزین API CJ-4 می باشد (ویسکوزیته HTHS 3.5 سانتی پوآز و بالاتر)

API FA-4: برای موتورهای مدرن می باشد، و مزیتهای مصرف سوخت اقتصادی بیشتری را در بردارد. (ویسکوزیته HTHS 2.9الی ۳٫۲ سانتی پوآز)

این روغنها عمدتا موارد زیر را تحت تاثیر قرار می دهند:

موتورهای بزرگ دیزل شامل ماشین های سنگین و نیمه سنگین

وسایل نقلیه خارج از بزرگراه مانند تجهیزات کشاورزی و راه سازی

API CK-4 عملکردی فراتر از API CJ-4 را پیشنهاد می دهد که با تکنولوژی جدید و آزمایش های دقیق تولید می گردد.

این سطوح کیفی جدید گریدهای مشابه روغن هایی دارند که ما امروزه می شناسیم، مانند ۱۵w40, 10w30, 5w40, 5w30

علامت دونات شکل API CK-4 مانند CJ-4 و روغن های قبلی می باشد.

مطالب مشابه

نظرات